top of page

סטטוס פרויקטים

פרויקטים פעילים

Soon..

פנו אלינו לקבלת פרטים

פרויקטים שהושלמו

Kenosha

הגיוס הושלם

סגירה 1.5.22

רכישת בניין משרדים בעיר קנושה שבוויסקונסין, הבניין מושכר למדינת ארה"ב

Philadelphia

הגיוס הושלם

סגירה ב 29.11.22

רכישת בניין להשבחה לבניית 37 , יחידות דיור, התקבל אישור הסבת הנכס לבניין מגורים, כשיש צפי לאישור של דירות נוספות.

bottom of page